1. Ste tu:
  2. Všetky práce celosvetovo
  3. Gigajob Slovensko
  4. Podmienky na ochranu súkromných dát zamestnávateľov, prácu hľadajúcich a recruiterov.
 
 

Vyhlásenie o ochrane údajov


Tešíme sa z vašej návštevy našej webovej stránky a z vášho záujmu o našu spoločnosť. Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a chceme, aby ste sa pri návšteve našich webových stránok cítili bezpečne.

Tu vysvetľujeme, aké informácie zhromažďujeme pri návšteve našich webových stránok a ako sa využívajú.

Naše kontaktné údaje ako zodpovedného subjektu:
Netzmarkt Internetservice GmbH & Co. KG
Henkestraße 77
91052 Erlangen
Tel. +49 (0)9131-974 7650
Fax +49 (0)9131-974 7666
E-Mail gigajob@netzmarkt.de

Osoba poverená ochranou údajov


Nášho pracovníka zodpovedného za ochranu údajov môžete kontaktovať priamo na privacy@gigajob.com

Vaše práva


Máte právo žiadať od nás informácie, ktoré sa týkajú vašich osobných údajov, požadovať ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich využívania podľa zákonných predpisov. Vaše údaje vám navyše dávame k dispozícii v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Ak využívame vaše údaje na základe vášho súhlasu, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať a požiadať o vymazanie takýchto údajov. Od momentu odvolania vášho súhlasu už viac nepoužívame vaše údaje na tieto účely. Ak spracúvame vaše údaje z titulu oprávneného záujmu, môžete proti spracovaniu takýchto kontaktných údajov namietať. Bez ohľadu na to môžete kedykoľvek kontaktovať príslušný dozorný úrad.

Právo na odvolanie


Pokiaľ sa vaše osobné údaje spracúvajú na základe oprávneného záujmu v zmysle čl.6 ods. 1 veta 1 písm. f) GDPR, máte právo vzniesť námietku voči spracovaniu vašich osobných údajov, pokiaľ existujú dôvody, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie. V prípade oprávnenej námietky nebudeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje.

Vymazanie údajov


Ak vaše údaje už nie sú potrebné pre menované účely alebo ak je ich ukladanie z iných zákonných dôvodov neprípustné, budú vymazané. Z toho sú vyňaté výlučne zákonne zhromaždené údaje, ktoré sme povinní uchovávať zo zákonných dôvodov. Upozorňujeme, že pri každom vymazaní sa údaje najskôr zablokujú a až potom s časovým oneskorením definitívne vymažú, aby sa zabránilo ich neúmyselnému vymazaniu alebo prípadnému úmyselnému poškodeniu. Z technických dôvodov môžu byť údaje duplikované v záložných súboroch a vo forme zrkadlového obrazu. Takéto kópie sa tiež vymazávajú až s časovým oneskorením, ktoré je podmienené technikou.

Dostupnosť našej webovej stránky


Naše webové stránky môžete navštíviť bez toho, aby ste museli uviesť údaje o vašej osobe. Pri každom zobrazení webovej stránky ukladá webový server automaticky IP adresu, dátum a čas zobrazenia, časový rozdiel vzhľadom na Greenwichský čas (GMT), obsah požiadavky (konkrétnu stránku), status prístupu / stavový kód HTTP, príslušné množstvo prenášaných dát, webovú stránku, z ktorej požiadavka prichádza, prehliadač, operačný systém a jeho rozhranie, ako aj jazyk a verziu softvéru prehliadača. Tieto údaje sa nikdy neukladajú konkrétne k vašej osobe. Tieto prístupové údaje sú vyhodnocované výlučne za účelom zabezpečenia bezproblémovej prevádzky stránky, ako aj zlepšenia našej ponuky. Pokiaľ má byť IP adresa považovaná za osobnú, bude vymazaná najneskôr po 90 dňoch, pokiaľ to nie je v rozpore s inými presvedčivými dôvodmi.

Kontaktný formulár


Ak nám pošlete požiadavku prostredníctvom nášho kontaktného formulára na našej webovej stránke, spracúvame vami zadané údaje len za účelom zodpovedania vašej požiadavky. Dlhodobé uloženie nasleduje len v prípade, ak to vyžaduje vaša požiadavka. V opačnom prípade sa vaše údaje vymazávajú najneskôr po šiestich mesiacoch.

Newsletter


Na našej webovej stránke sa môžete prihlásiť na odoberanie nášho newslettra, aby ste dostávali informácie o našich ponukách práce (napr. Job-Alert), službách a novinkách. Vami zadané údaje využívame v rámci vášho súhlasu, ktorý od vás dostaneme, na zasielanie nášho newslettra. Prihlásenie vykonávame pre neregistrovaných používateľov prostredníctvom metódy double-opt-in. Po zadaní údajov na našej webovej stránke najprv dostanete potvrdzovací e-mail. Až po kliknutí v potvrdzovacom e-maile je prihlásenie dokončené. Registrovaní používatelia môžu sami vykonať vlastné nastavenia cez doručenie tohto newslettra. Zasielanie nášho newslettra môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu, ktorý nám pošlete alebo odkazu na odhlásenie, ktorý sa nachádza v každom newsletteri alebo príslušným nastavením, ktoré vykonávate sami.

Registrácia používateľa


Kedykoľvek sa môžete zaregistrovať na našej webovej stránke a založiť si používateľský účet. Niektoré služby, ktoré ponúkame, môžu byť k dispozícii iba registrovaným používateľom (napr. zaradenie platených inzerátov na našej webovej stránke). Pritom zhromažďujeme údaje, ktoré ste nám poskytli, na dokončenie procesu registrácie. Registráciou potvrdíte, že máte minimálne 16 rokov. Množstvo informácií závisí od vašich údajov a vyplýva zo vstupného formulára. Po zrušení registrácie sa obdobie uchovávania údajov riadi podľa zákonom stanovených lehôt.

Poskytovanie údajov a ich využívanie na realizáciu zmluvy


Osobné údaje zhromažďujeme, ak nám ich dobrovoľne poskytnete v rámci vašej objednávky, pri nadviazaní kontaktu s nami (napr. prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu) alebo pri otvorení zákazníckeho účtu. Povinné polia sú označené ako také, pretože v týchto prípadoch údaje nevyhnutne potrebujeme na realizáciu zmluvy alebo ako kontaktné údaje alebo na otvorenie zákazníckeho účtu a bez ich uvedenia nemôžete dokončiť objednávku a / alebo otvoriť si účet alebo nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára. Ktoré údaje sa zhromažďujú, je zrejmé z príslušných vstupných formulárov. Údaje, ktoré nám poskytnete, využívame na realizáciu zmluvy a k spracovaniu vašej požiadavky. Po ukončení realizácie zmluvy alebo vymazaní vášho zákazníckeho účtu bude spracovanie vašich údajov obmedzené a po uplynutí lehôt na uchovávanie podľa daňových a obchodných zákonov budú vymazané, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším používaním vašich údajov alebo pokiaľ si vyhradzujeme právo na ďalšie používanie údajov, ktoré je zákonom povolené a o ktorom vás informujeme v tomto vyhlásení. Vymazanie vášho zákazníckeho účtu je možné kedykoľvek a môže sa uskutočniť buď prostredníctvom správy, ktorú nám pošlete, alebo prostredníctvom určenej funkcie v zákazníckom účte.

Spracovanie platieb


Spracovanie platieb vykonáva naša partnerská spoločnosť Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6 – 50, 1011 DJ Amsterdam. Aby sme predišli podvodom príp. ich odhalili, posielame vašu IP adresu našej partnerskej spoločnosti Adyen BV, 6-50, Simon Carmiggelstraat a 1011 DJ Amsterdam. Adyen BV vašu IP adresu ukladá. Prenos všetkých údajov, ktoré sú potrebné pre fakturáciu, je šifrovaný. Množstvo informácií závisí od vašich údajov a vyplýva zo vstupného formulára. Platobné údaje poskytujete priamo spoločnosti Adyen. Spoločnosť Gigajob nevidí údaje, ktoré sa poskytujú za účelom spracovanie platieb. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti, napríklad prostredníctvom kontaktných údajov. Vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosti Adyen nájdete na stránke https://www.adyen.com/home/privacy-policy

Právo na podanie námietky


Ak sa vaše osobné údaje spracovávajú na základe oprávneného záujmu v zmysle č. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) GDPR, máte právo vzniesť námietku voči spracovaniu vašich osobných údajov, pokiaľ existujú dôvody, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie. V prípade oprávnenej námietky nebudeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje.

Komentáre a príspevky


Ak zverejníte vo fóre Gigajob komentár alebo iný príspevok, uložia a zverejnia sa navyše aj údaje o čase zverejnenia ako aj zvolené meno používateľa (pseudonym). Okrem toho sa zaprotokoluje aj poskytovateľ internetových služieb (ISP) priradenej IP adresy používateľa. Toto ukladanie IP adresy sa vykonáva z bezpečnostných dôvodov a pre prípad, že používateľ zverejnením komentára porušuje práva tretích strán alebo publikuje nezákonný obsah. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám, pokiaľ takéto sprístupnenie nie je vyžadované zákonom alebo neslúžia na právnu obhajobou osoby zodpovednej za ich spracovanie.

Súbory cookie


Aby naša webová stránka bola užívateľsky prívetivejšia, používame takzvané súbory „cookie“. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa prostredníctvom vami používaného prehliadača ukladajú na pevnom disku vášho zariadenia pri prezeraní webovej stránky (v tomto prípade našej), a v ktorých sú uložené určité informácie. Súbory cookie sa používajú na zlepšenie použiteľnosti našich webových stránok a na sprístupnenie funkcií, ktoré používate. V prípade, že súbory cookie používame aj na iné účely, je v našom vyhlásení o ochrane údajov vysvetlené, na čo ich používame. Vo svojom prehliadači môžete urobiť rôzne nastavenia pre súbory cookie, zakázať ich alebo uložené súbory cookie vymazať. Chceli by sme však upozorniť na to, že bez súborov cookie nie je možné využívať všetky služby našich webových stránok. Pokiaľ sa na tejto stránke používajú súbory cookie tretej strany, nájdete ďalšie informácie o doplnkových službách tu.

Google Analytics


Používame nástroj Google Analytics spoločnosti Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Služba Google Analytics pracuje s textovými súbormi uloženými vo vašom zariadení (tzv. súbory „cookie“), aby získala informácie o vašom používaní webových stránok. Spoločnosť Google používa tieto informácie na základe nášho poverenia na to, aby nám poskytla vyhodnotenie používania webových stránok, správy o aktivitách na webových stránkach a poskytla ďalšie služby. Údaje zhromaždené pomocou „cookies“ o vašich aktivitách na webových stránkach sa za účelom analýzy zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Tieto údaje nie sú spájané s eventuálnymi inými údajmi, ktoré o vás spoločnosť Google ukladá. Okrem toho používame aj funkciu maskovania „anonymizeIP“. Pred tým, než sa vaša IP adresa prenesie na servery spoločnosti Google v USA, sa v rámci EÚ skracuje. Prenos neskrátenej IP adresy nastáva len v zriedkavých prípadoch a IP adresa sa potom skracuje na serveroch v USA. Takémuto spracovaniu môžete zabrániť nasledovnými opatreniami: Prehliadač je možné nastaviť tak, aby sa neukladali žiadne súbory „cookie“. Môže to však viesť k tomu, že naše webové stránky nebudú plne funkčné. Okrem toho je možné zabrániť zhromažďovaniu údajov pomocou prídavného doplnku prehliadača od spoločnosti Google. Doplnok prehliadača nájdete tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk. Alternatívne k doplnku prehliadača, napríklad ak používate smartfóny a tablety, môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov službou Google Analytics kliknutím sem. Tým sa nastaví súbor cookie, ktorý zabraňuje zhromažďovaniu údajov. Ak navštívite našu webovú lokalitu znova s iným zariadením alebo prehliadačom, alebo ste súbory cookie vymazali, musíte znova nastaviť súbor cookie. Ďalšie informácie a platné predpisy o ochrane údajov spoločnosti Google si môžete prečítať na https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk a https://www.google.com/analytics/terms/sk.html. Služba Google Analytics je vysvetlená podrobnejšie na stránke https://www.google.com/intl/sk_sk/analytics/. Môžete kedykoľvek odvolať svoj súhlas s účinnosťou do budúcnosti tým, že si stiahnete a nainštalujete zásuvný modul prehliadača, ktorý je dostupný na nasledujúcom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk Tým sa zabráni zhromažďovaniu údajov vytvorených súbormi cookie súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy), ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google.

Google AdSense


Naše stránky predávajú priestor pre inzeráty tretích strán a pre reklamy prostredníctvom služby Google AdSense. Tieto reklamy sa zobrazujú na rôznych miestach na tejto webovej stránke. Pokiaľ ste nám dali svoj súhlas, je v rámci integrácie služby Google AdSense nastavený spoločnosťou Google takzvaný súbor cookie DoubleClick. To vám umožní zobraziť záujmovo orientovanú reklamu pomocou automatického priradenia pseudonymizovaného používateľa UserID, ktorý na základe návštev týchto a iných webových stránok zisťuje záujmy. Po uplynutí a ukončení používania služby Google AdSense z našej strany sa údaje zhromaždené v tomto kontexte odstránia. Google AdSense je ponuka spoločnosti Google LLC (www.google.com). Spoločnosť Google LLC má hlavné sídlo v USA. Pre túto krajinu existuje rozhodnutie o primeranosti zo strany Európskej komisie. To vychádza z rozhodnutia o ochrane súkromia medzi EÚ a USA, v rámci ktorého je spoločnosť Google LLC certifikovaná. Aktuálny certifikát je možné vidieť tu: https://www.privacyshield.gov/list. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti tak, že deaktivujete súbor cookie DoubleClick cez tento odkaz. Okrem toho sa môžete informovať o nastavení súborov cookie a vykonať nastavenia v organizácii Digital Advertising Alliance.

Používanie zásuvných modulov sociálnych sietí


Na našich webových stránkach sa používajú tlačidlá sociálnych sietí (Facebook, Google+, Twitter, YouTube, Xing, LinkedIn). To v rámci zváženia záujmov slúži na ochranu našich prevažne oprávnených záujmov optimálneho predaja našej ponuky. Aby sme ochranu vašich údajov pri návšteve našich webových stránok zvýšili, nie sú tieto tlačidlá integrované neobmedzene ako zásuvné moduly, ale len pri použití interného linku HTML v stránke. Táto integrácia zabezpečuje, že pri zobrazení nejakej stránky z nášho webu, ktorá obsahuje takéto tlačidlá, nie je ešte vytvorené žiadne spojenie so servermi poskytovateľa príslušnej sociálnej siete. Ak kliknete na jedno z tlačidiel, otvorí sa nové okno, v ktorom je obsah príslušného poskytovateľa služieb integrovaný, pomocou ktorého môžete (napr. po zadaní prihlasovacích údajov) napríklad stlačiť tlačidlo Like/Páči sa mi alebo Share/Zdieľať. Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a použitie údajov poskytovateľmi na ich stránkach, ako aj kontaktné údaje a vaše práva, ktoré s tým súvisia, a možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia, nájdete v pokynoch na ochranu údajov príslušného poskytovateľa.

Facebook-Connect


Ponúkame vám možnosť prihlásiť sa prostredníctvom našej služby s Facebookom. Dodatočná registrácia preto nie je možná. Pre prihlásenie budete presmerovaný na stránku Facebooku, kde sa môžete prihlásiť s príslušnými údajmi používateľa. Tým sa prepojí váš profil na Facebooku a naša služba. Prepojenie automaticky získame od spoločnosti Facebook Inc. Budú nám zaslané nasledujúce informácie: meno, e-mailová adresa, vek, dátum narodenia, zoznam priateľov, URL profilu na Facebooku. Z týchto údajov používame iba vaše meno a e-mailovú adresu. Tieto informácie sú nevyhnutne potrebné pre registráciu, aby sme vás mohli identifikovať. Viac informácií o pripojení na Facebook a nastaveniach ochrany súkromia nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov a podmienkach používania služby Facebook Inc.

Google reCAPTCHA


Aby sme zabezpečili dostatočnú bezpečnosť údajov pri odosielaní formulárov, v niektorých prípadoch používame službu reCAPTCHA spoločnosti Google Inc. Tá slúži hlavne na rozlíšenie toho, či vstupné údaje zadáva fyzická osoba alebo sú automaticky nesprávne zadané strojom. Služba zahŕňa zaslanie IP adresy spoločnosti Google a v prípade potreby ďalších údajov, ktoré sú potrebné pre službu reCAPTCHA. Za týmto účelom sa uplatňujú odchylné pravidlá od ochrane údajov spoločnosti Google Inc. Ďalšie informácie týkajúce sa ochrany súkromia spoločnosti Google Inc., nájdete na https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk

Poskytovanie údajov tretím stranám


Informácie poskytujeme tretím stranám v rozsahu, ktorý je opísaný v tomto vyhlásení o ochrane údajov. Pre efektívnejšie spravovanie sa údaje používajú interne v spoločnosti alebo u zmluvných partnerov. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť alebo prispôsobiť toto vyhlásenie o ochrane údajov v budúcnosti. Najnovšia verzia je vždy dostupná na webovej stránke.

Stav: máj 2018