1. Ste tu:
 2. Všetky práce celosvetovo
 3. Gigajob Slovensko
 4. pravidlá pre inzeráty
 
 

pravidlá pre inzeráty

Prečítajte si, na čo musíte pri tvorbe inzerátu dbať

Gigajob umožňuje zamestnávateľovi a zamestnancovi sa vzájomne, rýchlo a jednoducho nájsť - a to najviac príjemným spôsobom. Preto prosíme všetkých Gigajob-používateľov o úctivý, spoločenský spôsob a o príjemnú, úctivú komunikáciu.

Mimo toho existujú samozrejme pravidlá, ktoré platia pre všetkých. My si vyhradzujeme právo zmeniť, skrátiť alebo zmazať inzeráty, keď nespĺňajú tieto pravidlá . Prosím dodržujte u Gigajobu tieto pravidlá

 • spacer žiadne kontaktné údaje Váš Gigajob inzerát nesmie obsahovať žiadne kontaktné údaje. Údaje o internetových stránkách (URL), telefónnych číslach, e-mailových adresách a poštových adresách vo Vašom texte inzerátu sú prísne zakázané. Výnimka existuje iba pre Layout-inzeráty (za úhradu).
 • spacer žiadny sex Inzeráty, ktoré majú niečo spoločné s oblasťou erotiky/sexu, nie sú dovolené na Gigajobe. Tiež nesmiete používať vo Vašich inzerátoch slová, ktoré sú urážajuce alebo neprístupné mládeži.
 • spacer len ozajstné inzeráty na pracovné miesta Na Gigajobe môžu byť zverejnené len inzeráty, ktoré sú ponukami miest alebo žiadosťami o miesta. Zakázané sú oproti tomu napríklad kontaktné inzeráty, predávajúce inzeráty a podobné.
 • spacer len jeden inzerát pre pracovné miesto Gigajobu nie je dovolené zverejňovať jeden inzerát viackrát. Toto platí tiež pre inzeráty, ktoré sú len trochu odlišné.
 • spacer žiadne nejasnosti Vo Vašom Gigajob-inzeráte musí byť jasne napísané, o čo sa presne jedná v ponúkanom mieste. Malo by byť okamžite jasné, aká je pracovná náplň. Neakceptujeme nejasne formulované inzeráty alebo inzeráty neobsahujúce dostatok informácií.
 • spacer žiadna reklama Samozrejme môžete vo Vašom inzeráte ukázať výhody Vašej firmy alebo Vašich produktov. Je ale zakázané, aby bol Váš inzerát zverejnený ako reklama a neobsahoval žiadne údaje o hľadaní spolupracovníkov.
 • spacer žiadne peňažné požiadavky Na Gigajobe je prísne zakázané, ponúkať miesta, u ktorých by uchádzač musel v akejkoľvek forme platiť; napríklad za E-Booky, zapracovanie, letenky, drahé telefónne čísla, nákup produktov na predaj atd.
 • spacer nič zlé Neakceptujeme na Gigajobe tiež žiadne inzeráty, ktoré sú proti platnému právu alebo v ktorých sa vyzýva k porušovaniu zákona. To tiež platí pre politické, náboženské alebo ideologické radikálne prejavy a ponižujúce alebo urážlivé obsahy akéhokoľvek druhu.